Info

Yta 500000 m²
Kommun Österåker
Område Åkersberga
Adress Brännbackens företagspark ligger 5km nordost om Åkersberga, utmed Roslagsvägen (väg 276).

Projektbeskrivning

Här ligger du bra till!

En framtidssäker företagspark

Brännbackens företagspark ligger 5km nordost om Åkersberga, utmed Roslagsvägen (väg 276).

Här har du direkt koppling till regionens nya huvudvägnät. Dvs. att du enkelt når Brännbacken från hela regionen – såväl idag som i framtiden.

Se mer om projektet
http://www.brannbacken.nu/