Fastighets AB Väderholmen är inriktade på att utveckla och förvalta fastigheter i Storstockholm med fokus på långsiktig uthyrning och ägande i egen regi.