Fastighetsinformation

Fastighet Hammarby-Smedby 2:270
Yta 10 567 m²
Kommun Upplands Väsby
Adress Stockholmsvägen 26
194 54 Upplands-Väsby

Industrifastighet med skyltläge mot E4