Fastighetsinformation

Fastighet Skälby 3:1306
Kommun Järfälla
Adress Spjutvägen 4-10
175 61 Järfälla

Industrifastighet bestående av 2 byggnader.

Lastkaj med lasthiss finns att tillgå.