Fastighetsinformation

Fastighet Rotebro 4:56
Yta 11100 kvm m²
Kommun Sollentuna
Adress Norrvikenleden 144

Fastigheten används idag för betongstation med Swerock som verksamhetsutövare